Quality

เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจและมีความพึงพอใจสูงสุดในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทีวาย สตีล จำกัด บริษัทฯมีเครื่องมือทดสอบอันทันสมัยมีประสิทธิภาพและ มีความแม่นยำสูงการทดสอบคุณภาพเหล็กแท่ง
การทดสอบคุณภาพเหล็กข้ออ้อย/เหล็กเส้นกลม