เหล็กข้ออ้อย

พื้นผิวเหล็กมีลักษณะเป็นปล้องๆ โดยลักษณะที่เป็นปล้องๆนี้จะช่วยทำให้แรงยึดเหนี่ยวเหล็กกับคอนกรีตได้มากขึ้น ทำให้แรงยึดเกาะที่พื้นผิวสูง เหมาะกับงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องการความแข็งแรงสูง อทิเช่น อาคาร บ้านเรือน ตึกที่มีความสูงเขื่อน สะพาน เป็นต้น เหล็กข้ออ้อย (Deformed bars)ที่ผลิตจากบริษัททีวาย สตีล จำกัดทุกเส้นได้รับการควบคุมดูแลเป็นอย่างดีตามมาตรฐาน มอก. 24-2559 เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด ชั้นคุณภาพ SD 40 และ SD 50 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 10 มิลลิเมตร ถึง 40 มิลลิเมตร ความยาว 10 เมตร และ 12 เมตร มาตราฐาน และความยาวตามความต้องการของลูกค้า

ข้อมูลจำเพาะ
ตัวอย่างงานโครงการ