ติดต่อบริษัท

หมายเลขโทรศัพท์

ฝ่ายการตลาด (ภายในประเทศ):
โทร :(+66) 33 017928 Ext.1601 & 1602

ฝ่ายการตลาด (ต่างประเทศ):
โทร:(+66) 33 017928 Ext.1601 & 1602

แผนกจัดซื้อ:
โทร:(+66) 33 017928 Ext.1101

อีเมล์

ฝ่ายการตลาด (ภายในประเทศ):
ty-marketing@ty-steel.com

ฝ่ายการตลาด (ต่างประเทศ):
ty-marketing@ty-steel.com

แผนกจัดซื้อ:
purchase@ty-steel.com

สถานที่ติดต่อ

98/8 หมู่ 1 ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180