ติดต่อบริษัท

หมายเลขโทรศัพท์

ฝ่ายการตลาด (ภายในประเทศ):
โทร :+66 33 658558 Ext.2201 & 2221
แฟ็กซ์ :+66 38 636823

ฝ่ายการตลาด (ต่างประเทศ):
โทร:+66 33 658558 Ext.2202
แฟ็กซ์:+66 38 636823

แผนกจัดซื้อ:
โทร:+66 33 658558 Ext.4513
แฟ็กซ์:+66 38 636823

อีเมล์

ฝ่ายการตลาด (ภายในประเทศ): rmmkt@tycons.com

ฝ่ายการตลาด (ต่างประเทศ):
rmsw00@tycons.com

แผนกจัดซื้อ:
purchase@ty-steel.com

สถานที่ติดต่อ

98/8 หมู่ 1 ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180